• Palubní počítače
  • Diagnostika vozidel zn. Opel
  • Návrhy DPS, Programy pro MCU

Univerzální palubní počítač


Okamžitá spotřeba Průměrná spotřeba spotřeba Spotřebované palivo
Odjeté kilometry Dojezd Průměrná rychlost
Okamžitá rychlost Stav akumulátoru Vnitřní teplota
Taxametr Stopky Hodiny

Okamžitá rychlost
(Tři parametry na displeji)

Česky    Slovensky    Polsky    English


      Modul univerzálního palubního počítače (dále jen PP) je určen pro vozidla s benzínovým motorem, která z výroby nemají PP instalován a instalace originálního PP je technicky neproveditelná, nebo finančně nákladná. Modul PP zobrazuje veškeré informace o ekonomii provozu vozidla s dalšími příjemnými doplňkovými funkcemi. Informace jsou zobrazovány na dvouřádkovém displeji v českém jazyce a s diakritickými znaménky, pro přizpůsobení ke konkrétnímu vozidlu je k dispozici rozsáhlé servisní menu.

Funkce modulu PP:
- Okamžitá spotřeba (l/hod. nebo l/100km)
- Průměrná spotřeba (l/100km)
- Spotřebované palivo
- Průměrná rychlost
- Ujetá vzdálenost
- Dojezdová vzdálenost
- Stopky
- Rychlost vozidla
- Zobrazení napětí autobaterie
- Množství paliva v nádrži
- Měření vnitřní teploty
- Taxametr
- Kontrola dobíjení autobaterie
- Výstup pro relé denního svícení
- Ovládání manuální klimatizace

Servisní menu umožňuje následující nastavení
- Nastavení rozměrů pneumatik
- Nastavení impulzů na jednu otáčku kola
- Nastavení impulzů na 1KM
- Nastavení vstupu pro měření spotřeby
- Nastavení uživatelského menu
- Nastavení velikosti nádrže PHM
- Kalibrace nádrže PHM
- Kalibrace měření ujeté vzdálenosti
- Korekce spotřeby
- Nastavení doplňkových funkcí

Ovládání modulu/Zobrazení
      Ovládání modulu PP je řešeno dvěmi tlačítky (SET a RESet). Výběr funkcí se provádí tlačítkem SET, potvrzení, případně nulování parametru tlačítkem RESet. K zobrazení dat na displeji jsou k dispozici dva řádky o délce 16-ti znaků. V nastavení je možné si zvolit dva způsoby zobrazení dat. První způsob zobrazuje vybraný parametr na celém řádku (horní řádek název parametru, spodní řádek hodnotu parametru). Druhý způsob využívá z řádků pouze prvních deset znaků a zbylých šest znaků na koncích řádků slouží k zobrazení vybraných parametrů, které lze zvolit v servisním menu. Tuto druhou možnost využijeme v případě, kdy chceme mít na displeji zobrazeno více parametrů najednou.

Instalace modulu
      Modul PP je navržen tak, aby jeho instalace byla max. jednoduchá. V základním zapojení je nutné připojit dva vodiče pro napájení (kostra a trvalých 12V), vodič signálu tachometru, vodič stavu paliva v nádrži, vodič s informací o spotřebě paliva a tři vodiče k ovládání PP. Napájení modulu PP, signál tachometru a vodič stavu paliva nalezneme na kabelovém svazku za přístrojovou deskou, vodič pro informaci o spotřebě připojíme na jeden ze vstřikovacích ventilů, vodiče pro ovládání modulu PP připojíme dle vlastní volby buď přímo na ovládací páčku k danému typu vozidla, případně na externě umístěná tlačítka.

      Pro správnou funkci modulu PP je důležité správně nastavit měření ujeté vzdálenosti, měření spotřeby paliva a měření nádrže. Pro měření ujeté vzdálenosti je v modulu PP možné nastavit přímo počet impulzů na 1KM, který změříme právě pomocí modulu PP. Nebo pokud známe počet impulzů na jednu otáčku kola, tak zadáme tento počet a nastavíme přímo rozměr pneumatiky. Pro správné měření spotřeby se provede kalibrace po vyjetí jedné, či dvou nádrží PHM a hodnota korekční konstanty se poté zadá v servisním menu. Měření stavu nádrže je odlišné podle typu daného vozidla, takže pro tento účel se v servisním menu nachází kalibrační seqence, která umožní přizpůsobit modul PP téměř každému vozidlu.


Univerzál PP    Univerzál PP - Zezadu    Škoda Felicia