• Palubní počítače
  • Diagnostika vozidel zn. Opel
  • Návrhy DPS, Programy pro MCU

Univerzální palubní počítač - Princip činnosti


      Princip měření univerzálního palubního počítače spočívá v měření doby otevření vstřikovacího ventilu benzínového motoru, s následným přepočtem na množství spotřebovaného paliva. Množství spotřebovaného paliva se dále sumarizuje a zobrazuje v parametrech L/Hod., případně L/100Km a v množství spotřebovaného paliva. Snímání vstupu je v CPU provedeno pomocí přerušení s první prioritou.

      Měření ujeté vzdálenosti je sumarizace počtu impulzů z jednotky snímače pro tachometr. počet impulzů může být různý podle typu daného vozidla. Z tohoto důvodu se v servisním menu nachází možnost nastavení jednotlivých parametrů. Je také možné nastavit přímo rozměr pneumatiky a počet impulzů na jednu otáčku kola. Program provede přepočet obvodu kola a měření je poté opravdu přesné. Snímání vstupu je v CPU provedeno pomocí přerušení s druhou prioritou.

      Měření stavu napětí palubní sítě a stavu palivové nádrže je provedeno pomocí interního A/D převodníku v CPU. Jedná se sice pouze o 8-mi bitový převodník, ale pro daný účel plně postačuje. Měření napětí palubní sítě je využito pro kontrolu dobíjení, které by se za normálního stavu mělo pohybovat kolem cca 14V. V případě poklesu pod 12.5V, případně při zvýšení napětí nad 15.5V je uživatel informován varovným nápisem na displeji. Funkce kontroly dobíjení je velice důležitá, zvláště v případě, kdy přestane fungovat regulátor napětí alternátoru a napětí přesáhne horní bezpečnou hranici.

      Měření teploty je provedeno pomocí digitálního senzoru DS18B20 s programovou obsluhou, přepočtem a následným zobrazením na displeji. Měření teploty je využito pro ovládání manuální klimatizace s možností nastavení teploty zapnutí/vypnutí a hysterze.

      Součástí programu jsou interní hodiny (RTC), kde je prováděna sumarizace naměřených hodnot za určitou jednotku času, obsluha ovládacích tlačítek, obsluha stopek, hodin a pod. Dále se v programu nachází obsluha servisního menu, denního svícení a další pomocné podprogramy.

      Modul PP je postaven na oboustranné DPS s CPU Atmega32L a taktem 4.915MHz. Vstup ze vstřikovacího ventilu, stejně tak jako vstup ze snímače pro tachometr je zajištěn pomocí tzv. schmitového klopného obvodu, což zajišťuje odolnost proti rušení. Napájení systému je provedeno pomocí nízkoúbytkového stabilizátoru s ochranou proti napěťovým špičkám.