• Palubní počítače
  • Diagnostika vozidel zn. Opel
  • Návrhy DPS, Programy pro MCU

Palubní počítače Opel - Princip činnosti


      Modul palubního počítače využívá pro svou činnost speciálního výstupu z řídící jednotky motoru, kterým je většina ŘJ motorů vozidel Opel vybavena. Tento výstup poskytuje informaci o spotřebě paliva dvěmi různými způsoby a to podle toho zda se jedná o jednobodový, nebo vícebodový systém vstřikování paliva. V případě jednobodového vstřiku je informace poskytována délkou doby otevření vstřikovacích ventilů a v případě vicebodového vstřiku je informace poskytována pomocí impulzů, kde každý impuls znamená určité množství spotřebovaného paliva. Tato hodnota se liší pro různé motorizace.

      V případě měření délky otevření ventilu je hodnota následně přepočtena na množství spotřebovaného paliva a sumarizována. Přepočet odpadá o vícebodového vstřikování paliva, kde tento přepočet již provádí ŘJ motoru. Hodnoty jsou poté upraveny pro zobrazení hodnot ve formě L/Hod., případně L/100Km a zobrazení množství spotřebovaného paliva. Snímání vstupu je v CPU provedeno pomocí přerušení s první prioritou.

      Měření ujeté vzdálenosti je sumarizace počtu impulzů z jednotky snímače ABS, který se nachází na levém předním kole a je přiveden na kabelovém svazku k displeji (TID, MID atd.) Počet impulzů na 1Km činí u Astry G většinou 15385 impulzů. Je také možné nastavit přímo rozměr pneumatiky a počet impulzů na jednu otáčku kola. Program provede přepočet obvodu kola a měření je poté opravdu přesné. Snímání vstupu je v CPU provedeno pomocí přerušení s třetí prioritou.

      Měření otáček je doplňková funkce a pro samotné měření spotřeby není důležitá. Je využita při kontrole dobíjení baterie, kdy kontrola dobíjení je prováděna při otáčkách nad 1100 Ot./Min. a je možno ji zobrazit na displeji. Měření je provaděno měřením doby mezi jednotlivými impulzy pomocí interního časovače, což umožnilo zvýšit přesnost měření a rychlost odezvy na displeji. Snímání vstupu je v CPU provedeno pomocí přerušení s druhou prioritou.

      Měření stavu napětí palubní sítě a stavu palivové nádrže je provedeno pomocí interního A/D převodníku v CPU. Jedná se sice pouze o 8-mi bitový převodník, ale pro daný účel plně postačuje. Měření napětí palubní sítě je využito pro kontrolu dobíjení, které by se za normálního stavu mělo pohybovat kolem cca 14V. V případě poklesu pod 12.5V, případně při zvýšení napětí nad 15.5V je uživatel informován varovným nápisem na displeji. Funkce kontroly dobíjení je velice důležitá, zvláště v případě, kdy přestane fungovat regulátor napětí alternátoru a napětí přesáhne horní bezpečnou hranici.

      Měření teploty je provedeno pomocí digitálního senzoru DS18B20 s programovou obsluhou, přepočtem a následným zobrazením na displeji. Měření teploty je využito pro ovládání manuální klimatizace s možností nastavení teploty zapnutí/vypnutí a hysterze.

      Samotnou programovou částí je komunikace s displejem TID, kde jsou data posílána stejným způsobem jako data z autorádia. Přepínání dat mezi autorádiem a CPU modulu PP je provedeno pomocí digitálního multiplexeru.

      Součástí programu jsou interní hodiny (RTC), kde je prováděna sumarizace naměřených hodnot za určitou jednotku času, obsluha ovládacích tlačítek, obsluha stopek a pod. Dále se v programu nachází obsluha servisního menu, imobilizéru, denního svícení a další pomocné podprogramy.

      Modul PP je postaven na oboustranné DPS s CPU Atmega32L a taktem 4MHz. Vstup z ŘJ je zajištěn pomocí tzv. schmitového klopného obvodu, což zajišťuje odolnost proti rušení. Napájení IO je provedeno pomocí nízkoúbytkového stabilizátoru s ochranou proti napěťovým špičkám. Deska je z převážné části z obou stran osazena SMD součástkami, klasické jsou pouze filtr. kondenzátory, krystal, konektory a některé diody.