• Palubní počítače
  • Diagnostika vozidel zn. Opel
  • Návrhy DPS, Programy pro MCU

Palubní počítače Opel


      Modul palubního počítače (dále jen PP) je konstruován jako doplněk k vozidlům řady Opel, které jsou vybaveny pouze tzv. TIDem (Triple Info Display), který je určen pouze pro zobrazení datumu, času, vnější teploty a dat z autorádia. Informace jsou zobrazeny na spodním řádku, který je určen pro zobrazení datumu a dat z autorádia. Ovládání je stejné jako u originálního PP, tj. dvěmi tlačítky na pravé páčce volantu.

      Instalace modulu je vhodnou alternativou k displeji typu MID (Multi Info Display), kterým byly z výroby vybaveny některá vozidla řady Opel. V současné době se tento typ již obtížně shání a pokud se to podaří, je velice pravděpodobné, že displej bude postižen vypadáváním některých sloupců na maticovém displeji, což je způsobeno nevhodnou konstrukcí spojení displeje s deskou plošných spojů. Realizace modulu PP v současné době navíc umožnila použití nových technologií a el.součástek, což se projevilo ve zlepšení přesností měření. Odpadají zde taktéž sekundární náklady spojené s nutnosti programování MIDu, jelikož modul PP je vybaven vlastním servisním menu, které umožní majiteli snadné přizpůsobení ke konkrétnímu vozidlu.

Funkce PP jsou následující:

Standartní funkce:
- Zobrazení dat autorádio / datum
- Okamžitá spotřeba (l/hod. nebo l/100km)
- Průměrná spotřeba (l/100km)
- Spotřebované palivo
- Průměrná rychlost
- Ujetá vzdálenost
- Dojezdová vzdálenost
- Stopky

Doplňkové funkce:
- Rychlost vozidla
- Otáčky motoru
- Zobrazení napětí autobaterie
- Množství paliva v nádrži
- Taxametr
- Imobilizér
- Měření vnitřní teploty
- Kontrola dobíjení autobaterie
- Výstup pro relé denního svícení
- Ovládání manuální klimatizace

      V Servisním menu je možné si definovat vlastní uživatelské menu a následně si přepínat mezi zobrazením všech funkcí nebo pouze vybraných. PP je dále vybaven imobilizérem, který požaduje po zasunutí klíče do zapalování vložení PINu (1 až 4 místný). Imobilizér lze vypnout v Servisním menu a s nastavením režimu blokace (spínací nebo rozpínací). Dále je PP vybaven funkcí kontroly dobíjení autobaterie s rozsahem od 12.5 do 15.5V. Pokud je napětí mimo tento rozsah, je uživatel informován výstražným nápisem na displeji. Výstup pro relé denního svícení se aktivuje po nastartování motoru a vypne se vypnutí motoru. Ovládání manuální klimatizace měři vnitřní teplotu ve vozidle a dle nastavené hodnoty klimatizaci zapíná a vypíná.

Servisní menu PP umožňuje následující nastavení:
- Změna PINu (Administrátor/Uživatel)
- Imobilizér
- Nastavení rozměru pneumatik
- Nastavení impulsů pro tachometr na 1km
- Volba typu ŘJ motoru
- Definice uživatelského menu
- Velikost nádrže
- Korekce spotřeby

      Použité PINy jsou dva, administrátorským lze odjistit vozidlo a vstoupit do servisního menu. Uživatelským pouze odjistit vozidlo. Imobilizér lze v menu úplně vypnout a po zasunutí klíče do zapalování jsou ihned zobrazeny parametry PP. Spínací režim imobilizéru po zadání PINu sepne relé a to je sepnuto až do vyjmutí klíče ze spínací skřínky. Použití je vhodné v případě blokace např. startéru. Rozpínací režim rozepne relé v případě, pokud je motor nastartován a nebyl před tím vložen PIN. Použití tohoto režimu je vhodné v případě blokace např. palivového čerpadla. Při vyjmutí klíče ze zapalování je možné ještě nastartovat do jedné minuty bez zadávání kódu PIN. Nastavení rozměrů pneumatik je nutné pro správný výpočet ujeté vzdálenosti, rychlosti vozidla a spotřeby vozidla. Pokud požadujeme zobrazení stejné jako na počítadle km ve vozidle, je možné nastavit přímo počet impulsů na 1000 metrů. Počet impulsů na 1000 metrů vozidla zjistíme podržením nulovacího tlačítka ujetých km na palubní desce vozidla. Toto nastavení je ovšem většinou zatíženo chybou cca 2% podle rozměru použitých pneumatik, jelikož palubní přístroje ve vozidle ujetou vzdálenost neměří přesně. Volba typu ŘJ motoru je nutná pro nastavení správného měření spotřebovaného paliva (impulzy z řídící jednotky motoru). V definici uživatelského menu je možné si vybrat, které informace požadujeme zobrazit na displeji. Ne každého musí zajímat všechny, takže si každý může vybrat podle sebe.

Instalace PP
      Modul PP byl navržen tak, aby jeho instalace byla maximálně jednoduchá a spočívá ve vyjmutí konektoru z displeje (TIDu), zasunutí modulu PP do displeje a původního konektoru do modulu PP. Pro další signály, které se nenacházejí na kabelovém svazku k TIDu je k dispozici na modulu PP další konektor. Jedná se o:

- Výstup z řídící jednotky motoru
- Otáčky motoru (přístroje)
- Množství paliva v nádrži (přístroje)
- Tlačítka SET a RESet (ovládání)

      Jelikož konstrukce displejů TID se v jednotlivých vozidlech liší, jsou k dispozici celkem tři typy modulů TID. Tyto jsou z hlediska funkce identické, ale liší se mechanickou konstrukcí z důvodu jiného pořadí jednotlivých pinů konektorů a možností instalace. Popis instalace a popis přípojných bodů lze stáhnout v sekci download. Je zde prioritně popsán popis instalace pro Astru G, ale platí v podstatě pro všechna vozidla zn. Opel.

- Typ 1: Vozidla Astra G, Frontera A
- Typ 2: Vozidla Astra F, Tigra A, Corsa B
- Typ 3: Vozidla Zafira A, Vectra B

Podporované motory:
- X12XE, X14XE, X16XEL
- X16SZR
- X17DTL, X20DTL
- X18XE, X18XE1, X20XEV
- Z18XE, Z18XEL
- Y20DTL, Y20DTH
- Y22SE, Z22SE
- Y17DT
- Z20LET
- Z16SE
- Z14XE, Z16XE
- Z17DT, Z17DTL
- Y22DTR
- Z16XEP

      Většina ŘJ motorů vozidel Opel má speciální výstup s informací o spotřebě, který modul PP využívá. Vozidla, která tento výstup nemají (Tigra A, Corsa B, Astra G s motorem Z14XEP) je nutné pro měření spotřeby vybavit optočlenem pro připojení na jeden ze vstřikovacích ventilů. Je to jednoduchá, rychlá a bezpečná alternativa pro zprovoznění měření spotřeby.