• Palubní počítače
  • Diagnostika vozidel zn. Opel
  • Návrhy DPS, Programy pro MCU

Autoalarm Crypton AA-1001      Autoalarm Crypton AA-1001 je novým typem zabezpečovacího zařízení pro instalaci do osobních motorových vozidel s palubním napětím 12V, ukostřeným záporným pólem a ve své konstrukci sdružuje jak funkce autoalarmu, tak funkci několika okruhového imobilizéru s mnoha dalšími doplňkovými funkcemi.

      Uživatelsky příjemné prostředí umožňuje instalace klávesnice a alfanumerického displeje v interiéru vozidla, které zabezpečí rychlý a přehledný přístup ke všem parametrům autoalarmu a zároveň vysokou úroveň zabezpečení pomocí bezpečnostních kódů "PIN". Kódy PIN je možné kdykoliv změnit a pokud si uživatel vozidla nastaví nejvyšší úroveň zabezpečení, nelze automobil uvést do chodu ani v případě, pokud majitel ztratí od vozu veškeré klíče i s dálkovým ovládáním.

      Autoalarm rozlišuje dva kódy PIN a to kód hlavní (administrátorský) a kód vedlejší (uživatelský). Pomocí hlavního kódu je možné vozidlo odjistit, používat a měnit veškeré parametry autoalarmu, včetně kódů PIN. Pomocí vedlejšího kódu je možné vozidlo odjistit, používat, ale nelze vstoupit do Servisního menu a měnit tak parametry zařízení. V běžné praxi zná hlavní kód pouze majitel vozidla a vedlejší kód používají ostatní uživatelé.

      Dálkové ovládání používá systém zabezpečení pomocí tzv. "plovoucího kódu", jehož princip spočívá ve změně vysílané seqence po každém stisku klávesy na ovladači, což vyloučí použití již jednou vysílaného kódu k deaktivaci alarmu pomocí tzv. Scaneru. Pokud je dálkový ovladač ztracen, či odcizen, je možné jej jednoduše z paměti autoalarmu vymazat. Systém je také možné používat bez dálkového ovládání a to pomocí funkce "Ruční Aktivace" autoalarmu, což je výhodné, pokud dálkový ovladač ztratíme, případně poškodíme na dálkových cestách.

      V systému jsou začleněny funkce k měření stavu akumulátoru, kontroly jeho dobíjení, měření otáček motoru, hodiny, datum a měření vnitřní a vnější teploty s doplňkovým modulem teplot. Hodiny a datum jsou využity v případě zápisu do interní paměti poplachu. Systém si pamatuje 20 posledních poplachů a to od kterého senzoru, v který den, hodinu a minutu.

      Výstupy autoalarmu ovládají centrální zamykání, zavírání oken, přemostění spínací skřínky, startování motoru, směrová světla, brzdová světla, interní osvětlení, napětí pro externí senzory, imobilizér a ovládání tzv. pageru, kterým může být mobilní telefon s naším modulem PA1, instalovaný do interiéru vozidla. Veškeré parametry vozidla je možné v širokém rozsahu nastavit, zapnout, či vypnout a přizpůsobit tak zařízení požadavkům majitele.

      Autoalarm je energeticky nenáročný a umožňuje dále snížit spotřebu aktivací funkce úspory energie v případě, pokud je vozidlo delší dobu odstaveno a není tedy dobíjen akumulátor vozidla.

      V konstrukci je také začleněna funkce tzv. "Protiůnosu", která zabrání odcizení vozidla v případě, pokud je majitel násilným způsobem vytažen z vozidla. V okamžiku násilného vytažení majitele z vozu, je spuštěna protiůnosová sekvence, jejímž závěrem je po určité době vypnutí motoru a spuštění sirény. Pokud je protiůnosová sekvence spuštěna, je možné ji zastavit pouze zadáním správného kódu PIN.

      Systém autoalarmu je modulární a lze jej doplnit např. dalšími senzory: Ultrazvukový snímač pro kontrolu interiéru, mikrovlnný snímač pro kontrolu exteriéru, náklonový senzor zamezující odcizení kol vozidla a jeho odtažení apod. Lze instalovat další displeje zobrazující hodiny, napětí autobaterie, otáčky motoru, vnitřní a vnější teplotu (pouze s doplňkovým modulem teplot), doplňkovou sirénu do interiéru vozidla, záložní akumulátor, střešní anténu pro zvýšení dosahu DO, další dálkové ovladače, kterých může být naprogramováno až sedm. Pro technicky zdatnější uživatele je již v základní verzi k dispozici palubní voltmetr pro měření napětí při případných opravách a to v rozsahu 0 až 19.9 V. Velice žádaným doplňkem je pager s mobilním telefonem Ericsson A1018.


Displej 1 Displej 2
Příklad vyhotovených panelů

Displej 3
Panel z vozidla Škoda Octavia